Realizowaliśmy wiele projektów, z których każdy kończył się powodzeniem, realnym przełożeniem na wyniki i usprawnieniem w organizacji naszego partnera. Wierzymy, że uczciwość, rzetelna praca i dbałość o każdy szczegół na każdym etapie współpracy owocują sytuacją wygraną dla obu stron przedsięwzięcia. W tym miejscu chcemy przedstawić wybrane sukcesy naszych partnerów, które również nam dają powód do satysfakcji.

BANK KIEROWCY

Bank Kierowcy to projekt w postaci responsywnej platformy B2B dla partnera z branży bankowości. Bank Kierowcy jest kompleksowym narzędziem do obsługi klienta leasingowego online.

MOBILNY SYSTEM LIKWIDACJI SZKÓD

Mobilny System Likwidacji Szkód (MSLS) to narzędzie w postaci aplikacji webowej i mobilnej dla branży ubezpieczeniowej. MSLS automatyzuje proces likwidacji szkody i pozwala na przeprowadzanie go bez fizycznej obecności rzeczoznawcy na miejscu zdarzenia.

AEGON DIRECT

Dla naszego partnera Aegon Polska stworzyliśmy system Aegon Direct, stanowiący narzędzie do obsługi klientów ubezpieczeniowych zainteresowanych ubezpieczeniem mienia. Pozwala on na samodzielną realizację całego procesu zakupu ubezpieczenia online przez klienta.

TRAFICAR

Traficar to system minutowego wynajmu samochodów za pomocą aplikacji mobilnej. Traficar to pierwsza usługa car sharing na terenie naszego kraju, która czyni miasto przyjaźniejszym, a poruszanie się w nim – inteligentniejszym.

Bank Kierowcy

Bank Kierowcy jest platformą B2B do kompleksowego zarządzania usługami związanych z produktami kredytów samochodowych i leasingów. System stanowi rozszerzenie systemu bankowości internetowej naszego partnera.

WARTOŚCI
Bank Kierowcy umożliwia naszemu Partnerowi:

 • • realizację procesów biznesowych związanych z obsługą posprzedażową,
 • • komunikację z jego klientami,
 • • usprawnia proces przepływu informacji,
 • • pozwala na dostarczanie produktów oraz usług towarzyszących umowom.

Platforma pozwala jej użytkownikom:

 • • zarządzać zadaniami związanymi z eksploatacją samochodu,
 • • korzystać z funkcji autogiełdy, która pozwala na szybki zakup/sprzedaż pojazdów,
 • • uczestniczyć w wymiarze społecznościowym tworzony poprzez strefę eksperta, zamieszczane artykuły i informacje branżowe.

Z portalu mogą również skorzystać wszyscy użytkownicy, którzy nie są klientami grupy Getin – maja dzięki temu dostęp do bogatej oferty produktowej partnerów Banku w promocyjnych cenach.

WSPÓŁPRACA
Pierwsze z głównych wyzwań projektowych wynikało ze specyfiki branży naszego Partnera. Współpracując z instytucją bankową, musieliśmy spełnić wiele wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych i infrastruktury. Spełniliśmy wszystkie z postawionych wymagań co potwierdziły wielokrotne audyty przeprowadzane przez niezależne instytucje.
Drugie z wymagających zadań, których się podjęliśmy, było osadzenie naszego rozwiązania w infrastrukturze IT naszego Partnera. Aby wspierać wszystkie procesy biznesowe Bank Kierowcy musiał zostać zintegrowany z 20 wewnętrznymi systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

SUKCES
Dzięki jakościowemu wykonaniu powierzonych zadań nasz stabilny system obsługuje obecnie ponad 50 000 klientów banku i ponad 200 000 użytkowników. Bank Kierowcy jest największym systemem IT dedykowanym klientom działającym w grupie Getin.

REFERENCJE

Mobilny System Likwidacji Szkód

Mobilny System Likwidacji Szkód (MSLS) to pierwsze w Polsce narzędzie w postaci aplikacji webowej i mobilnej w pełni automatyzujące proces likwidacji szkód. Opisywane oprogramowanie jest złożone z dwóch modułów głównych.
Pierwszy z nich to narzędzie, które w swoim obrębie realizuje zadania od momentu automatycznego przydzielenia zlecenia do rzeczoznawcy aż do pełnej dokumentacji likwidacji szkody.
Drugi moduł służy zdalnej obsłudze likwidacji szkody przez samego poszkodowanego. Konsultant firmy rzeczoznawczej obsługujący call center przeprowadza rozmowę audiovideo za pomocą aplikacji w urządzeniu przenośnym poszkodowanego. Mając dostęp do obrazu kamery klienta, nakierowuje go, robiąc zdjęcia określonych elementów, weryfikując i dokumentując zniszczenia.
WARTOŚCI
MSLS wspiera organizacje zajmujące się likwidacją szkód poprzez:

 • • skracanie czasu likwidacji szkody,
 • • monitorowanie pracy pracowników terenowych, konsultantów i callcenter,
 • • automatyczne zarządzanie procesem przydzielania zleceń,
 • • szybkie i sprawne ręczne zarządzanie procesem przydzielania zleceń, w sytuacjach wykraczających poza możliwość automatyzacji,
 • • organizację workflow swoim pracownikom,
 • • umożliwienie zdalnej obsługi przy likwidacji szkody,
  MSLS ułatwia realizowanie zadań rzeczoznawcom poprzez:
 • • ułatwienie procesu wdrożenia nowych pracowników,
 • • przeniesienie zaangażowania z procesu przydzielania zleceń na ich realizację,
 • • stanowienie podręcznej bazy wiedzy i procedur,
 • • odseparowanie i udrożnienie kanału komunikacji zadaniowej.

WSPÓŁPRACA
Pierwszym z wyzwań przed jakimi stanęliśmy było opracowanie algorytmów do przypisywania ponad 1000 zleceń dziennie 200 rzeczoznawcom względem ich geolokalizacji, statusu, obłożenia i kompetencji. Proces musiał być zaprojektowany tak, aby działanie czynnika ludzkiego mogło zostać ograniczone jedynie do sytuacji losowych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ponadto musieliśmy uwzględnić tutaj wszelkie trudności wynikające z realizowania zadań w obszarze offline i online.
Drugim z wyzwań, których się podjęliśmy, było zagadnienie związane z drugim modułem. System streamingu a następnie wysyłki zdjęć musiał być tak zaprojektowany, aby uwzględniać losowości dotyczące połączenia internetowego klienta, używanego telefonu i jego stanu.
SUKCES
Narzędzie, które stworzyliśmy wpłynęło znacząco na wyniki naszego partnera. Zredukowaliśmy koszty a sam czas trwania procesu likwidacji szkody zmniejszyliśmy o 20%. Zoptymalizowaliśmy proces przydzielania zleceń i dzięki MSLS poprawiliśmy jakość ich obsługi i idącego za tym polepszenia relacji z klientem końcowym.

REFERENCJE

Aegon Direct

Aegon Direct to przedsięwzięcie, dzięki któremu nasz partner może dotrzeć do różnych segmentów klientów zainteresowanych ubezpieczeniem swojego mienia. System pozwala klientowi końcowemu na skonfigurowanie, obliczenie kosztu i zakupu ubezpieczenia za pomocą narzędzia dostępnego online dla obecnych klientów Aegonu (posiadających konta w serwisie głównym) i nowych klientów zarówno bez, jak i z pomocą konsultanta telefonicznego.
WARTOŚCI
Aegon Direct pozwala użytkownikom systemu:

 • • wypełnić w przestrzeni web o przyjaznym UX wszelkie charakterystyki, których podawanie mogłoby być uciążliwe w trakcie spotkania na żywo,
 • • oszacować niezobowiązująco, już po pierwszych krokach, koszty składek swojego ubezpieczenia w celu rozeznania rynkowego,
 • • poprosić o bezpośredni kontakt z konsultantem na każdym etapie konfiguracji w celu doprecyzowania oferty z indywidualnie przypisanym numerem wniosku,
 • • przeprowadzić cały proces i rozpocząć ubezpieczenie w ciągu 15 minut.
  Aegon Direct pozwala administratorom systemu:
 • • na wgląd w otwarte wnioski i możliwość bezpośredniej spersonalizowanej reakcji przez system CMS,
 • • prowadzenie sprzedaży nowym niezależnym kanałem, który nie wymaga żadnych nakładów zasobowych,
 • • zdalne dokończenie realizacji wniosku i wyręczenie klienta w obrębie tego samego systemu,
 • • zbierać na podstawie niedokończonych wniosków listy leadów, służących spersonalizowanej finalizacji sprzedaży.

WSPÓŁPRACA
Produkt ubezpieczeniowy jest jednym z bardziej złożonych produktów na rynku finansowym. Projektowanie systemu jak Aegon Direct było dużym wyzwaniem, któremu sprostaliśmy.
Nasza praca polegała na systematyzacji operacji na dużej ilości danych o kilkuset parametrach. Ponadto, aby wdrożenie przebiegło bezproblemowo musieliśmy projektować system myśląc o i dokonując samej integracji z wieloma wewnętrznymi systemami służącymi kalkulacji ofert, weryfikacji założeń, finalizacji płatności na wielu etapach procesu realizowanego po stronie front-end.
SUKCES
Aegon Direct z sukcesem obsługuje klientów zainteresowanych przyjaznymi zakupami ubezpieczeń online. Razem z naszym partnerem pracujemy nad rozbudową modelu biznesowego tej platformy.

REFERENCJE

Traficar

Na bazie współpracy z firmą Express Sp. z o.o. zrealizowaliśmy projekt Traficar. Jesteśmy w nim odpowiedzialni za stworzenie systemu minutowego najmu pojazdów w systemie car sharing. Odpowiadamy za: stworzenie aplikacji mobilnych, serwisu www, strony serwerowej wraz z systemem rezerwacji minutowej, jej integrację z systemami Express oraz hardware zainstalowanym w samochodach, wdrożenie oraz utrzymanie całości wraz z utrzymaniem infrastruktury IT. Współpracujemy również przy dalszym rozwoju usługi Traficar.

WARTOŚCI
Traficar jest mobilną wypożyczalnią pojazdów, w której za pomocą aplikacji mobilnej możemy:

 • • zlokalizować najbliższy pojazd,
 • • zarezerwować go,
 • • rozpocząć proces wynajmu auta,
 • • zakończyć go w dowolnym miejscu publicznym.

To pierwsza usługa car sharing na terenie naszego kraju, która czyni miasto przyjaźniejszym, a poruszanie się w nim – inteligentniejszym.

WSPÓŁPRACA
System wynajmu minutowego zintegrowany jest z wewnętrznym systemem wynajmu firmy Express Sp z o.o., sprzętowymi systemami pomiaru danych o pojazdach umieszczonymi bezpośrednio w nich oraz systemami płatności. Nasze oprogramowanie integruje te elementy w najkrótszym możliwym czasie – kontrola tego procesu odbywa się za pomocą poleceń, które wydaje użytkownik z poziomu plikacji mobilnej.
Wyzwania jakie pojawiają się przy tego typu projektach dotyczą:

 • • bezpieczeństwa przechowywanych danych – przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych i kart płatniczych,
 • • płynności i stabilności systemu – w trakcie procesu wypożyczenia oraz oddania auta weryfikuje się w kilku systemach wiele czynników umożliwiających jedno i drugie,
 • • integracji różnych technologii i systemów,
 • • skali przedsięwzięcia.

SUKCES
Dzięki kompetencjom, doświadczeniu i rzetelności naszej pracy wykonaliśmy przyjazny dla użytkowników system, który mimo ogromnej popularności, od pierwszych dni użytkowania funkcjonuje w pełni stabilnie i szybko.
Informacje zwrotne, które otrzymujemy, stanowią podstawę dla dalszego rozwoju oprogramowania w zakresie widocznym i odczuwalnym dla użytkownika. Natomiast dalsza współpraca z naszym partnerem dąży w kierunku rozwoju rynku i samej usługi pod kątem biznesowym i społecznym.
Rozwijając nasze rozwiązanie zachowujemy perspektywę budowania społeczności usługi car sharingowej, która przynosi korzyści jej użytkownikom, jej dostawcom oraz samemu miastu – triple win.
Dzięki temu projektowi poruszanie się po mieście jest inteligentniejsze, a samo miasto bardziej przyjazne. Mamy na to dowody w postaci bezpośredniej reakcji zwrotnej od użytkowników końcowych – liczba osób, które komunikują się bezpośrednio z nami przerasta nasze najśmielsze oczekiwania.
Najlepszym dowodem są liczby: w ciągu dwudziestu dni funkcjonowania usługi Traficar społeczność użytkowników liczy już ponad 2000 osób realizujących niemalże 300 wynajmów dziennie. Express Sp z o.o. dzieki technicznej wiedzy i doświadczeniu Core Logic poruszył miasto!

Copyrights ©2016 Core Logic sp. z. o. o.