O NAS

Core Logic to full stack software house, tworzący najwyższej jakości rozwiązania informatyczne, wyspecjalizowany we wsparciu dla biznesu. Dostarczamy systemy middleware w Java EE, bazy danych, ESB, aplikacje webowe i mobilne. Za cel nadrzędny stawiamy zrealizowanie założeń biznesowych klienta. Stopień złożoności architektury naszych systemów dopasowany jest do zapotrzebowania klienta i dostosowany tak, aby rozwijać je wedle kolejnych potencjalnych ścieżek rozwoju. Stworzone oprogramowanie może korzystać z zasobów serwerowych naszego Partnera, natomiast podejmujemy się również ich dostarczenia, a następnie utrzymania.
Nasz zespół składa się z osób posiadających wieloletnie doświadczenie w branży IT oraz ludzi młodych, pełnych energii, ze świeżym spojrzeniem na realizowane zadania. Współpracując, tworzymy w pełni profesjonalne nowatorskie projekty, wykorzystując w tym celu nowoczesne techniki programowania, umożliwiające uzyskanie satysfakcjonujących efektów.
Posiadamy najbardziej doświadczony w Polsce zespół realizujący wdrożenia systemów mobilnych dla sektora finansowego – rozpoczynaliśmy w 2005 roku. Z powodzeniem tworzyliśmy oprogramowanie dla wsparcia wielkich przedsiębiorstw – często globalnych – z sektorów takich jak bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, energetyka, przemysł paliwowy handel detaliczny, media i przemysł spożywczy.
Core Logic odpowiada za całościowe zarządzanie Grupą Kapitałową, skupiającą dwie spółki: Cherry Pick istniejącą od 2009 r. oraz niedawno powstałą Coders’ Team.

Copyrights ©2016 Core Logic sp. z. o. o.