FRONTEND

Większość najważniejszych procesów biznesowych, obliczeń i interpretacji danych odbywa się wewnątrz naszych systemów. Nie zmienia to faktu, że nasze oprogramowanie służy użytkownikom, którzy rozpoczynają proces lub finalizują go na poziomie front-endu. W tym obszarze wykorzystujemy technologie takie, jak:

Angular JS React JS Bootstrap HTML5/CSS3JSFVaadin

Angular JS

Biblioteka języka JavaScript wspomagająca tworzenie oraz rozwój aplikacji internetowych. Realizuje wzorzec MVC.

Cele twórców to:

 • • oddzielenie manipulacji DOM od logiki aplikacji przez co ułatwione jest testowanie kodu
 • • oddzielenie warstwy klienckiej aplikacji od serwerowej
 • • pokazanie twórcom oprogramowania ścieżki: od projektowanie interfejsu, poprzez pisanie logiki biznesowej , aż po testowanie.
 • • promowanie utrzymywania słabych zależności pomiędzy warstwą logiki, prezentacji I danych

Cechy:

 • • Two way data-binding – dyrektywy dotyczące data-bining pozwalają na dynamiczne zmiany danych w modelu oraz widoku. Jeśli wartość zostanie zmieniona w widoku, automatycznie zostaje to odzwierciedlone w modelu oraz w drugą stronę. Pozawala to na 80% redukcję linii kodu w stosunku do bibliotek, które tej lub podobnych funkcjonalności nie wspierają
 • • Template – w Angularze nie manipulujemy elementami strony HTML bezpośrednio przez tekst, tylko używając modelu DOM.
 • • DI (ang. Dependency Injection) – możliwość wstrzykiwania zależności realizujących pewną logikę, jest bardzo prosta, dzięki czemu umożliwia pisanie szybko oraz zrozumiale aplikacji.
 • • testowalność aplikacji – dzięki użyciu DI oraz wsparciu w postaci narzędzi oraz API do testów, AngularJS pozwala na debugowanie aplikacji

Firma której pracownicy odpowiedzialni są za AngularJS to Google

React JS

Biblioteka języka JavaScript zapewniająca dynamiczne tworzenie interfejsu użytkownika na stronach WWW. Służy do obsługi widoków i zarządzania strukturą DOM. Widoki tworzone są za pomocą komponentów, natomiast każdy element w komponencie może posiadać niezmienne stany podmieniane na nową wartością. Podczas zmiany stanu ReactJS sprawdza, który element komponentu zmienił wartość, a następnie renderuje tylko zmienioną część komponentu, zyskując wysoką wydajność.

Cechy:

 • • One-way data flow – zbiór niemodyfikowalnych wartości jest przekazywany do komponentu, który jest renderowany za pomocą znaczników HTML
 • • Virtual DOM – React przetrzymuje strukturę strony w pamięci, dokonuje wyznaczenia różnic, a następnie aktualizuje drzewo DOM w optymalny sposób
 • • JSX – komponenty React są napisane w JSX.

Firmy, których pracownicy odpowiedzialni są za stabilność oraz rozwój ReactJS to Facebook oraz Instagram.

Bootstrap

Framework posiadający zestw narzędzi ułatwiających tworzenie interfejsu graficznego aplikacji internetowych. Bazuje na rozwiązaniach: HTML/CSS/JavaScript. Pozwala na szybką oraz efektowną stylizację elementów HTML.

HTML5/CSS3

Podstawowe i najnowsze technologie do budowania aplikacji internetowych. Pozwalają na implementację struktury, a także wizualnej prezentacji strony. Umożliwiają stworzenie strony z użyciem techniki Responsive Web Design, dzięki której strona odpowiednio skaluje się do wielkości wyświetlacza, nie tracąc na atrakcyjności.

JSF

Framework MVC bazujący na języku Java, który upraszcza tworzenie interfejsu użytkownika dla aplikacji Java EE. Jako rozwiązanie jest alternatywą dla HTML5/CSS3, choć może w pewien sposób czerpać z ich zalet.

Vaadin

Framework MVC bazujący na języku Java. Pozwala na na tworzenie stron internetowych z użyciem metodologi programowania sterowanego zdarzeniami, a także komponentów (ang. Widget), które wyglądem przypominają standardowe interfejsy aplikacji desktopowych.
Vaddin wykorzystuje GWT do renderowania stron.

Copyrights ©2016 Core Logic sp. z. o. o.