INFRASTRUKTURA

Oprogramowanie, które dostarczamy, osadzamy w bezpiecznej infrastrukturze IT, sprawdzonej wielokrotnie w trakcie audytów naszych partnerów z obszaru bankowości. Dostarczamy rozwiązania serwerowe wraz z jej utrzymaniem. W tym obszarze wykorzystujemy technologie takie, jak:

Git Jenkins Testy Redmine

Git

Rozproszony system kontroli wersji, który jest najpopularniejszym narzędziem do kontroli wersji oprogramowania wśród projektów open-source. Twórca Gita, Linus Torvalds, stworzył narzędzie na potrzeby rozwoju jądra Linux przez społeczność.
https://git-scm.com/

Jenkins

Narzędzie wspierające proces wytwarzania, testowania oraz dostarczania wysokiej jakości oprogramowania dla klienta. Dostępne na licencji MIT. Zwiększające produktywność zespołu przez automatyzację procesów, które muszą być wykonane w celu wydania kolejnej wersji oprogramowania.

Zapewnia spory zestaw technologii / dodatków pozwalających rozszerzać standardowe możliwości
Zalety:

 • • integracja z GIT (commit pozwala na rozpoczęcie budowy i testowania oprogramowania)
 • • integracja z SonarQube (statyczna analiza kodu)

Testy (Arquillian, JUnit, Mockito)

Każdy dobry zespół posiada w swoich szeregach testerów, którzy oprócz doskonałych zdolności analitycznych, znają perfekcyjnie narzędzia za pomocą których wykonują testy.
Wyróżniamy 4 poziomy testów:
 1. testy modułowe
 2. testy integracyjne
 3. testy systemowe
 4. testy akceptacyjne

Każdy z tych poziomów może być obsłużony przez zestaw bibliotek wymienionych poniżej:

Arquillian (+ ShrinkWrap)
Narzędzie pozwalające na:

 • • wykonywanie testów na różnych kontenerach Java EE / serwerach aplikacyjnych
 • • budowanie aplikacji wraz z zależnościami
 • • lokowanie aplikacji na odpowiednim kontenerze
 • • zapewnienie DI
 • • przechwytywanie rezultatów testów oraz zwracanie ich do narzędzia raportującego

Junit
Najpowszechniejsze narzędzie do wykonywania testów jednostkowych napisanych w języku Java. W łatwy sposób pozwala na:

 • • weryfikację przypadków testowych
 • • integrację z IDE
 • • oddzielenie testów od kodu
 • • tworzenie raportów

Mockito
Framework stosowany w metodyce TDD (ang. Test Driven Development), pozwalający na tworzenie obiektów typu mock, które zachowują się zgodnie z oczekiwaniem. Pozwalają w izolowanych warunkach testować zachowanie komponentów systemu.

Selenium
Zestaw narzędzi do zautomatyzowanego testowania stron internetowych.
SonarQube
Platforma wspierająca zarządzanie jakością kodu z podziałem na 7 kategorii:

 1. Architektura oraz projekt
 2. Duplikaty
 3. Testy jednostkowe
 4. Złożoność
 5. Potencjalne błędy
 6. Reguły kodowania
 7. Komentarze
Każda z kategorii posiada swoje metryki oraz komponenty w panelu administratora, przez co pozwala na odpowiednią analizę jakości wytworzonego systemu, podjęcie odpowiedniego planu i wdrożenie go.

Redmine

Narzędzie służące do zarządzania projektami. Wśród swoich funkcjonalności najważniejszymi są:

 • • możliwość prowadzenia wielu projektów
 • • dostęp do narzędzia na podstawie przypisanych ról (LDAP)
 • • zarządzanie zadaniami oraz czasem ich realizacji (włączając w to generowanie wykresu Gantta)
 • • możliwość publikacji informacji, dokumentów oraz plików
 • • notyfikacje mailowe o zmianach w zadaniach
 • • możliwość połączenia z systemem kontroli wersji (Git)
 • • wiki oraz forum dla każdego projektu
Copyrights ©2016 Core Logic sp. z. o. o.