aghhga2

Nowe technologie, języki programowania, biblioteki oraz umiejętność zbierania wymagań i współpracy z Klientem wymaga nieustannego rozwoju całego zespołu IT. Ciągła edukacja, chęć zdobywania nowych kompetencji oraz specjalizowanie się w wybranych dziedzinach to czynniki umożliwiające produktywniejszą pracę, przekwalifikowanie się, a także zdobycie wyższego stanowiska. CoreLogic w swoim zespole posiada osoby z doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń IT, które potrafią w sposób profesjonalny i efektywny przekazywać zdobytą wiedzę.  
Organizujemy szkolenia z zakresu:

  • • tworzenia i zarządzania infrastrukturą IT
  • • zarządzania serwerami i systemami IT
  • • zarządzania bazami danych
  • • wytwarzania i testowania oprogramowania
  • • integracji systemów
  • • zarządzania zespołem IT
  • • prowadzenia projektów informatycznych
Copyrights ©2016 Core Logic sp. z. o. o.