Core Logic specjalizuje się w tworzeniu, integracji i wdrażaniu rozwiązań informatycznych. Zapewniamy ich kompleksową obsługę:

  • • przeprowadzamy analizę biznesową oraz techniczną,
  • • projektujemy architekturę oprogramowania,
  • • tworzymy kod wysokiej jakości z wykorzystaniem wzorców projektowych i dobrych praktyk,
  • • wykonujemy kompleksowe testy tworzonych systemów w celu zapewnienia jakości końcowego produktu,
  • • dobieramy odpowiednią infrastrukturę,
  • • wdrażamy system,
  • • zapewniamy jego dalsze utrzymanie i rozwój.

Na przestrzeni lat prowadziliśmy projekty, które obejmowały wybiórcze procesy oraz całe megaprocesy organizacji. Wiele lat doświadczenia w działalności na rynku IT i wysoce rozwinięte kompetencje technologiczne pozwalają nam na prowadzenie przedsięwzięć, które dotyczą wybranych, jak i wszystkich z wymienionych powyżej aspektów współpracy. Poniżej prezentujemy naszą ofertę dla wsparcia biznesu poprzez narzędzia informatyczne, dzieląc ją na poszczególne składowe.

Wytwarzanie oprogramowania

Podstawową działalnością Core Logic jest tworzenie oprogramowania od podstaw. Czytaj więcej

Wdrażanie i integrowanie systemów

Mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i integrowaniu systemów IT dla biznesu. Czytaj więcej

Utrzymanie aplikacji

Na przestrzeni lat zdobyliśmy kompetencje oraz wytworzyliśmy procedury pozwalające skutecznie utrzymywać dostarczane aplikacje. Czytaj więcej

Doradztwo IT

Wytwarzając dedykowane oprogramowanie nauczyliśmy się precyzować potrzeby biznesowe w kontekście najbardziej korzystnych rozwiązań IT. Czytaj więcej

Bezpieczeństwo

Doświadczenie w pracy dla sektora finansowego pomogło nam udoskonalić aspekty bezpieczeństw dostarczanych systemów informatycznych. Czytaj więcej

Szkolenia IT

Kompleksowość oferty i powiązania ze światem akademickim dają nam podstawę, by szkolić w obszarze IT. Czytaj więcej

Copyrights ©2016 Core Logic sp. z. o. o.