aghhga2

CoreLogic posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu i integracji systemów informatycznych.
Wdrażanie systemów niejednokrotnie związane jest z wysokimi nakładami finansowymi, a także pochłania mnóstwo czasu.
Nasz zespół stara się zoptymalizować działania w celu zmniejszenia kosztów oraz skrócenia czasu trwania cyklu.
Pomagamy w procesie wdrożenia systemów Salesforce poprzez wybór odpowiedniej wersji systemu, stworzenie planu, harmonogramu oraz zakresu wdrożenia. W przypadku, gdy Klient rozwija własne aplikacje, możemy je skutecznie zintegrować z Salesforce, dzięki znajomości i wielokrotnemu wykorzystywaniu w różnych projektach jego API.
Wysokie kompetencje w zakresie integracji systemów pozwalają naszej firmie brać udział w złożonych projektach, w których istotnymi wymaganiami niefunkcjonalnymi są: niezawodność, skalowalność oraz bezpieczeństwo oprogramowania. W swoim portfolio posiadamy aplikacje wytworzone w całości przez nas, podlegające integracji z ponad 20 wewnętrznymi systemami naszych klientów.

Copyrights ©2016 Core Logic sp. z. o. o.