aghhga2Wytwarzanie oprogramowania to podstawowa usługa oferowana przez zespół Core Logic. Nasi Partnerzy oczekują stworzenia dedykowanego oprogramowania, dopasowanego do ich potrzeb oraz profilu firmy. Powstałe rozwiązanie musi być stabilne, wydajne, a także powinno posiadać odpowiednie walory wizualne.

Jak pomagamy Klientowi sprecyzować jego potrzeby?
Proces analizy wymagań projektowych jest bardzo istotny, ponieważ pozwala dostrzec potrzeby Klienta oraz uchwycić jego wizję realizacji projektu. Umiejętność zrozumienia dziedziny problemu to klucz do sukcesu, od którego rozpoczynamy współpracę. Wspólnie analizujemy proces biznesowy, który oprogramowanie ma wspierać, a następnie opracowujemy adekwatne rozwiązanie w odpowiedzi na potrzebę. Konsultacje trwają do momentu otrzymania przez Klienta szczegółowej specyfikacji, zawierającej wszystkie omawiane aspekty systemu. Specyfikacja jest dokumentem, który dołączamy do umowy. Zapewnia ona Klientowi bezpieczeństwo tego, że wytworzone oprogramowanie będzie spełniało ustalone wcześniej wymogi.

Jak projektujemy architekturę i dobieramy technologię?
Do odpowiedniej klasy problemu dobieramy odpowiedniej klasy rozwiązanie. Oprogramowanie szyte na miarę to nasza specjalność, dlatego po etapie analizy przystępujemy do projektowania systemu, mając na uwadze możliwość jego późniejszej modyfikacji. Posiadając doświadczony zespół wykorzystujący zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania, tworzymy systemy, które w każdej chwili można dostosować do zmieniającego się prawa, norm, oraz trendów rynkowych, zapewniając w ten sposób naszym Partnerom konkurencyjność i umocnienie swojej pozycji na rynku.

Wytwarzanie oprogramowania, testowanie.
Proces wytwarzania oprogramowania oraz jego testowanie w większości przypadków ma charakter iteracyjny, co pozwala na częste spotkania z Klientem, podczas których może on ocenić wartość biznesową wytwarzanego produktu i w razie potrzemy korygować wybrane elementy systemu. Liczba i czas trwania iteracji uzależnione są od złożoności oprogramowania. Rezultaty wykonanej pracy przedstawiane są Klientowi na środowisku testowym, które dostępne jest tylko dla niego. Po wykonaniu i przetestowaniu wszystkich funkcjonalności, Klient odbiera system w wersji finalnej, który jest gotowy do wdrożenia na środowisku produkcyjnym.

Wdrożenie systemu i szkolenia użytkowników
Wdrożenie systemu najczęściej odbywa się przy zastosowaniu skryptów instalacyjnych, a sposób wdrożenia jest w pełni udokumentowany, aby zespół IT naszego Klienta mógł wykonać je samodzielnie.
Po zakończeniu procesu wdrożenia Klient otrzymuje zestaw dokumentacji użytkownika oraz administratora systemu, a w razie potrzeby przeprowadzamy również szkolenia w zakresie instalacji oraz obsługi oprogramowania.

Wsparcie
Wytwarzanie systemów nie zawsze kończy się na etapie wdrożenia. Niejednokrotnie dla systemu działającego na środowisku produkcyjnym świadczymy usługę wsparcia SLA, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności oraz monitorowania działających aplikacji, co skutkuje wysoką dostępnością i bezawaryjnością systemu. Wsparcie to oferujemy w określonym zakresie zależnym od wymagań klienta odnośnie dostępności  i zakresu obsługi. Dzięki temu nasz Klient jest odciążony i może w pełni skupić się na działalności biznesowej.

Copyrights ©2016 Core Logic sp. z. o. o.